Høje-Taastrup kommune er case i blockchain pilot

Af Jeppe Mølgaard / Billede af Pedro Altomar. 

Kommunernes Landsforening undersøger potentialet for at bruge blockchain-teknologi i den offentlige forvaltning med et pilotprojekt i Høje-Taastrup som case.  

Programmører fra Nordic Blockchain Association har på bestilling fra kommunernes IT-fællesskab KOMBIT og Kommunernes Landsforening demonstreret med en case i Høje-Taastrup Kommune, hvordan blockchain-teknologi kan blive et redskab til at løse forvaltningsopgaver digitalt.  

Casen omhandler, hvordan Høje-Taastrup Kommune kan bruge såkaldte smart contracts på en blockchain til at validere kontrakter med opholdssteder og døgninstitutioner, der er ansat af til at passe anbragte børn.

”Blockchain teknologien har potentiale til at blive noget interessant – også i en kommunal kontekst, men der er et stykke vej til målet,” udtaler Leder af administrationen for Børne- og Ungerådgivningscentret i Høje-Taastrup Kommune, Flemming Sommer.

Med et pilotprojekt, som en demonstration af denne type kaldes, kan en kommune finde ud af, om det man undersøger, lever op til de kriterier, man har til det endelige produkt. På den måde kan man blive klogere på de udfordringer, man i dette tilfælde vil få ved at integrere blockchain-teknologi, inden man beslutter, om der skal påbegyndes en større og mere omfangsrig undersøgelse af løsningen.

”Vi har opdaget nogle tekniske udfordringer med blockchain use-casen, som kræver en løsning, før det kan integreres i de nuværende kommunale IT-systemer. Eksempelvis kræver blockchain i dag separat adgangskontrol og pengestrømmen mellem bestiller og udfører kan ikke ske i eksisterende økonomisystemer. En anden udfordring er at få skabt rammerne for, at alle kommunale leverandører kan se en forretningsmæssig fordel i at bruge blockchain i deres kontrakter med det offentlige. Her kan man med fordel se på erfaringerne med e-fakturering, hvor potentialet først kunne udløses da såvel lovgivning som it-struktur var på plads,” uddyber Flemming Sommer.

Selvom Høje Taastrup Kommune stadig ser udfordringer, der skal løses, før man vil overveje at integrere blockchain i den digitale forvaltning, så er Nicklas Peyk Milgaard, Vice Chairman i Nordic Blockchain Association, glad for, at de viser interesse for teknologien:

“Blockchain skaber en sikrere, mere effektiv og tillidsfuld kommunikation, og vi er stolte af, at danske kommuner nu for alvor tager det første skridt mod at undersøge, hvordan man kan integrere teknologien. Vi håber, at det er starten på en bølge, for det kan effektivisere vores samfund markant,” siger Nicklas Peyk Milgaard.

En undersøgelse fra KMD viser, at 7 procent af danske kommuner har ‘godt kendskab’ til blockchain, mens 20 procent forventer at implementere teknologien inden for tre år.  Revisionsselskabet Deloitte  har tidligere på året foretaget et skøn, der sagde, at det danske samfund kan få en økonomisk gevinst på op mod 16,7 milliarder kroner årligt, hvis hele den offentlige sektor integrerer blockchain-teknologi i stor skala.

Kontrakt-validering med opholdssteder som case

Høje Taastrup Kommunes interesse for at undersøge blockchain teknologi som administrations-redskab bunder i udfordringer med valideringen af udbetalinger til opholdssteder og døgninstitutioner, der udfører en kommunal opgave ved at passe anbragte børn.

Kontrakterne med opholdsstederne og døgninstitutionerne er nemlig ikke altid ensartede, og det kan give udfordringer, når eksempelvis fakturaer skal valideres. Det kræver, at en kommunal medarbejder tjekker, om den konkrete kontrakt med leverandøren stadig er gyldig, og at leverandøren lever op til sine forpligtelser.

“Høje-Taastrup Kommune bruger forholdsmæssigt mange ressourcer på at validere, om de fakturaer man modtager fra opholdssteder, er korrekte. Blockchain har potentiale til at kunne strømline processen omkring fakturavalidering, og vi ønsker derfor at finde ud af, om teknologien kan løse udfordringen,” siger Rasmus Vedel, chefkonsulent i Kommunernes IT-fællesskab KOMBIT.

Blockchain-teknologi har potentialet til at automatisere faktura validering med såkaldte smart contracts, som er en virtuel kontrakt på et fælles blockchain-netværk.

”Vi har fået vist, at potentialet er stort, ikke kun i forhold til opholdssteder, men forskellige områder hvor Høje Taastrup Kommune benytter private leverandører i en eller anden form for løbende samarbejde, centreret omkring en kontrakt. Men det bliver først interessant, når teknologien også kan automatisere udbetalinger. Det, projektet har vist os, er et nyt arkivskab til kontrakter med blockchains fordele, men uden at komme ind på ulemperne, så som brug af flere systemer,” understreger Jonas Haaber, specialkonsulent og kontraktforhandler ved Børn og Unge RådgivningsCenter i Høje Taastrup Kommune.

Smart contracts fungerer således, at kontraktens involverede parter kan tilgå den præcis samme udgave af gældende aftale på et fælles blockchain-netværk. Her kan de ligeledes udveksle data og registrere, når de opfylder nogle af kontraktens betingelser. Parterne kan ikke ændre i aftalen uden konsensus, og alle de aktiviteter, som nogensinde er foretaget på netværket, bliver registreret permanent i en datablok, som ikke kan manipuleres.

”En af de smarte funktioner ved blockchain er teknologiens transparens. Kommunen og opholdsstedet har hele tiden de samme informationer tilgængelige på blockchain-netværket, hvilket gør det nemmere at validere, hvilken aftale som er gældende. Da det samtidig giver os en historik over hvem, som har registreret ændringer i netværket over tid, kan det potentielt set beskytte kommunen mod individer, som forsøger at sende en faktura, de ikke er berettiget til,” siger blockchain UX Designer Martin Stelzig Danty fra Nordic Blockchain Association, som har visualiseret blockchain-løsningen.

Et meget centralt aspekt ved smart contracts er muligheden for automatisk at overføre penge internt i et system, hvis kontraktens betingelser registreres som opfyldt. Dette aspekt blev håndteret som en antagelse i piloten.

Blockchains kompleksitet bremser forståelse  

Graden af opmærksomhed, blockchain får som løsning til bedre digital infrastruktur, varierer meget fra land til land. En undersøgelse fra et af verdens største revisions- og konsulentvirksomheder PwC viser, at over 80 procent af deres globalt adspurgte virksomheder i en eller anden grad flirter med at bruge blockchain. Den samme interesse gør sig gældende hos mellem 2 og 3 procent af danske virksomheder, viser en opgørelse blandt DI’s medlemmer.

En af grundene til, at det går langsommere herhjemme, skyldes, at vi ikke er gode nok til at illustrere og italesætte de fordele, blockchain giver, siger Martin Stelzig Danty fra Nordic Blockchain Association:

”Vi må ikke glemme at blockchain-baserede løsninger stadig kommer til at konkurrere med de alternativer, som benyttes i dag. Hvis kommuner og  virksomhederne ikke kan se hvilken værdi, blockchain skaber for dem, så kommer de heller ikke til at efterspørge det. Derfor har det været vigtigt for os i dette projekt ikke blot at fokusere på koden, men også på at illustrere hvordan slutproduktet kunne komme til at se ud og fungere, så det bliver mere konkret at snakke om,” forklarer han og fortsætter:

”De fleste forestiller sig stadig blockchain som noget, der er meget svært at bruge, og det afskrækker mange herhjemme fra at overveje det som en reel mulighed. Vi vil gerne vise, at en blockchain-brugergrænseflade sagtens kan være både elegant, effektiv og ikke mindst intuitiv.”

Blockchain-teknologi er en slags digital infrastruktur ligesom en database eller et filsystem, som spreder data ud på flere computere på en gang – altså decentraliserer dem. Det kan have flere fordele, siger blockchain udvikler Julian Hansen, som har kodet piloten.

”Blockchain teknologien indbyder til samarbejde på et fælles netværk. Identitet, penge og underskrifter er tekniske standarder, som bruges i smart contracts mellem kommune og underleverandør. I vores pilot samler vi deres opgaver og processer i smart contracts med i en fleksibel og robust teknologi, som skaber en fælles standard for dataudveksling.”

  • Hvis du er interesseret i at bygge en blockchain use cases, kan du kontakte nicklas@nordicblockchain.dk

X