KPMG indgår samarbejde med Nordic Blockchain Association

Af Jeppe Mølgaard. Grafik: Martin Danty

Et af de fire største konsulenthuse i verden KPMG har indgået et samarbejde med non-profit organisationen Nordic Blockchain Association. Målet med samarbejdet er, at de to parter kan trække på hinandens netværk og erfaringer for at promovere brugen af blockchain-teknologi i danske og internationale virksomheder.

“Vi kan se, at Nordic Blockchain Association har tråde, som stikker dybt i blockchain-miljøet, og de har samtidig været gode til at markedsføre teknologien, som har skabt en masse interesse blandt virksomheder. Vi vil gerne være en del af det netværk, så det ikke kun er os selv, som skal løfte indsatsen, men at vi gør det sammen med nogle, som virkelig brænder for det,” siger Nordic Head of NewTech ved KPMG, Bent Dalager.

Konkret består samarbejdet af to dele. For det første vil KPMG sammen med Nordic Blockchain Association afholde eksklusive arrangementer, hvor udvalgte virksomheder får lov at blive klogere på blockchains muligheder. Dernæst kan interesserede virksomheder få lavet pilotprojekter, som beviser, hvordan blockchain-teknologi kan effektivisere driften og skabe mere transparens i netop deres forretning.

“Pilotprojekter beviser, hvordan blockchain kan optimere en nøje udvalgt proces som et proof of concept. Det skal ikke sidestilles med et implementeringsprojekt, som tager længere tid og koster flere penge. Vi vil sammen med KPMG holde omkostningerne ved pilotprojekterne nede, fordi formålet er at klæde virksomhederne på til at tage beslutningen om, hvorvidt det giver mening at investere i et reelt implementeringsprojekt,” siger Head of Pilot Projects ved Nordic Blockchain Association, Nicklas Peyk Milgaard.

Det giver i dag god mening for mange virksomheder at investere i at integrere blockchain i sin digitale infrastruktur, fordi teknologien sikrer en højere grad af compliance i hele organisationen, understreger Nordic Head of NewTech, Bent Dalager:

“Den tendens, vi ser nu, og som kun bliver stærkere i fremtiden, er, at det bliver stadig vigtigere for virksomheder i alle sektorer at være compliant. Altså stemmer det, virksomhederne siger, overens med det, de rent faktisk gør. Blockchain sikrer en høj compliance, og blandt andet derfor kommer teknologien til at danne fundament for en stor del af den forretning, som kommer til at finde sted i fremtiden.”

Blockchain bliver også kaldt for ‘distribueret ledger-teknologi’, fordi teknologien består af et netværk af computere, som registrerer transaktioner og aktivitet på en fælles database, som ikke kan manipuleres med – også kaldt en ledger. Når alt aktivitet bliver registreret på en delt, umanipulerbar database, så kan eksempelvis produktionsvirksomheder sikre, at ingen led i deres forsyningskæde snyder på vægtskålen. Ligeledes kan finansvirksomheder sikre, at alle medarbejdere trækker på den samme og mest opdaterede information om eksempelvis lån.

“Blockchain ændrer måden, som virksomheder gemmer og udveksler data på fra at være centraliseret til at være decentraliseret. Det tillader, at alle kan trække på den mest opdaterede information fra den samme database. Så hvis eksempelvis banker går sammen om at yde et syndikeret lån, så behøver de forskellige afdelinger ikke hele tiden udveksle information om, hvad balancen på lånet et, hvem skylder hvad til hvem og så videre. Blockchain giver alle adgang til den samme ‘single source of truth,’” siger Nordic Head of NewTech ved KPMG, Bent Dalager.

Et andet aspekt af blockchain-teknologien, som virksomhederne kan få testet i et pilotprojekt, er muligheden for at bruge såkaldte smart contracts. Smart contracts er et stykke kode, som automatisk overfører data og værdi, hvis en række forudbestemte kriterier bliver opfyldt.

“Internettet skabte fri vidensdeling. Ovenpå internettet kommer så blockchain, som muliggør og automatiserer fri værdideling. Teknologiens transparens fjerner behovet for at have et mellemled til at validere overførsler af værdi og data, og det kommer til at automatisere og effektivisere administration samt en lang række andre processer gevaldigt. Jeg tror ikke, der er nogen, som helt har forstået omfanget af det impact, blockchain kommer til at have for danske virksomheder, men vi glæder os til at udforske det sammen med KPMG,” siger Head of Pilot Projects ved Nordic Blockchain Association, Nicklas Peyk Milgaard.

Nordic Blockchain Association gennemførte sidste år et pilotprojekt sammen med Kommunernes Landsforening og Kommunernes IT-fællesskab Kombit. Her blev det med en case i Høje-Taastrup Kommune bevist, hvordan man kan bruge blockchain-teknologi til at validere kontrakter med opholdssteder og døgninstitutioner.

KPMG afholder sin første konference i samarbejde med Nordic Blockchain Association d. 3 november 2021. Tilmeld dig her:

🇬🇧 English

X