Pressemeddelelse: Global udvikling er igang – nu kommer programmerbare penge (CBDC)

Source: Pixabay

Opråb fra Nordic Blockchain Association: 

Væsentlig global udvikling i gang; nu kommer Programmerbare Penge og det får betydelige samfundsmæssige- og politiske implikationer. COVID-19 accelererer dette. Sagen bør ligge højere på den politiske dagsorden i Danmark, da der foregår en hurtig udvikling herom i EU og EURO-zonen.

–00–

Nordic Blockchain Association (NBA) gør højlydt opmærksom på, at der de sidste 6-8 måneder er sket en betydelig udvikling i den globale diskussion om, at indføre ”programmerbare penge” som nye betalingsmidler. Udviklingen – som drives både af det politiske- og finansielle system – har fået et helt nyt momentum siden COVID-19 krisens start, og p.t er 80% af verdens centralbanker ved at afdække implikationerne ved udstedelse af en Central Bank Digital Currency (CBDC). 

Indførelsen af CBDC’s markerer begyndelsen på en ny type finansielt/monetært system, som giver borgere og samfund nogle redskaber, som har større brugsværdi for individ og samfund end de nuværende systemer. 

”Penge” er et helt centralt aspekt i stort set alt hvad vi foretager os, og nu fremvokser en ny slags penge, som er ”programmerbare” og ”intelligente” og derfor kan gøres formålsbestemte. Dette åbner for en lang række muligheder for individer, markeder og politiske/offentlige systemer, men skal naturligvis forstås og diskuteres – og der er vi bagud i Danmark. Det er ikke på dagsordenen, og vi har ikke den vitalt vigtige samtale herom. 

Derfor opfordrer NBA til at de politiske partier, regeringen, virksomheder, og interesseorganisationer som f.eks Finansrådet, DI og Dansk Erhverv til at stille spørgsmål om sagen, så man kan afdække hvordan dette vil påvirke os i Danmark.

For at forstå hvilken mega-trend dette er, skal man naturligvis sættes lidt ind i den bagvedliggende teknologi, motivation, design, mv. – hvilket ville ske helt naturligt hvis emnet var højere på dagsordenen.

ECB’s Christine Lagarde, har netop udtalt

”It’s simply a matter of making our currency fit for the digital age(..) If we can have a means of payment that is more efficient, costs less, causes less pollution, can be used as easily as cash, protects privacy while ensuring traceability, reduces the cost of transferring money between countries and strengthens the international role of the euro, we would be remiss not to study it! That’s what we are doing at the ECB by starting to experiment and by launching our public consultation on the digital euro.”

ECB forventer altså at levere et betalingsmiddel som kan bruges frit uden for Eurozonen. Der har så vidt ikke været nogen politisk reaktion på dette i Danmark. Det er imidlertid et godt eksempel på at ”penge” bliver mere diversificeret og at vi har brug for at forstå hvordan og hvornår det sker.

NBA opfordrer journalister, politikere, organisationer, CxO’s, og andre interesserede at stille spørgsmål som f.eks:  

Hvad betyder ”programmerbare penge”?

Hvad er de politiske og samfundsmæssige implikationer?

Hvordan spiller det sammen med digital identitet? 

Hvad gør vi på kort sigt? 

Mange af de ovenstående svar kan findes i den underliggende teknologi, blockchain, der har flere anvendelsesmuligheder, og kan benyttes til bl.a. at bekæmpe hvidvaskning og korruption og samtidig højne transparen og tillid i samfundet.

—-00—

For at uddybe og perspektivere sagen over for medier & journalister tilbyder NBA at lave en virtuel pressebriefing. For aftale herom, kontakt venligst CEO i Nordic Blockchain Association, Dan Taki, på mobil 31 63 10 51, eller via e-mail på dantaki@nordicblockchain.com.

X