Regulations

Regulations

Et Krypto Konsortium ser dagens lys

Dansk Krypto Konsortium er en gruppe af danske blockchain virksomheder, der arbejder for en konstruktiv regulering af blockchain teknologi og kryptovaluta i Danmark.

Konsortiet ledes i regi af en arbejdsgruppe under Nordic Blockchain Association, og arbejder for en struktureret implementering af bl.a. det nye EU direktiv AMLD5.

Læs mere om AMLD5.

På sigt vil gruppen arbejde med anden regulering, der har indflydelsen på kryptovaluta aktivitet i Danmark.

Baggrunden for AMLD5

Europa-Kommissionen har identificeret kryptovaluta børser (cryptocurrency exchanges) og ’custodian wallet’ udbydere som essentielle spillere i at kontrollere adgang til kryptovaluta. Derfor arbejder Kommissionen på at bringe disse interessenter under scopet af AMLD5, for dermed at forbedre muligheden for at opfange skadelige krypto transaktioner, såsom hvidvask.

Kommissionen har fastlagt, at kryptovaluta børs platforme (såsom Coinify og Coinbase) kan betragtes som værende elektronisk valuta børser, som kan veksle mellem Fiat-valuta (kroner, Euro osv.) og kryptovaluta (Bitcoin, Ethereum, Dai osv.)

Kommissionen ser custodian wallet udbydere som værende beslægtet til betalingsinstitutter, som tilbyder betalingskonti, da disse udbydere tilbyder virtuelle valuta konti hvorfra overførsler af kryptovaluta kan foretages.

Situationen i Danmark

Lige nu ser vi en situation hvor blockchain virksomheder har svært ved at operere i Danmark, grundet mangel på tidssvarende regulering. Resultatet i nogle tilfælde kan være at virksomheder flytter til udlandet. Konsekvensen kan være mindre innovation, færre arbejdspladser og mindre sikkerhed for slutbrugere.

Medlemmer

Regulering er en vigtig del af Nordic Blockchain Associations arbejde, da det er et essentielt skridt i at sikre bredere, og sundere mainstream adoption af teknologien. Nordic Blockchain Association (læs mere i: about us) er en non-profit, som også agerer som brancheorganisationen for Danske (og på sigt Nordiske) blockchain virksomheder.

Med fordelagtig regulering kan vi:

–      Sikre bedre vilkår, samt vækst for blockchain industrien i Danmark

–      Øge industriens troværdighed

–      Øge sikkerheden for slutbrugerne

–      Undgå mangelfuld og hæmmende regulering.

Formålet:

–      Vi fremmer en dialog på vegne af industrien

–      Vi hjælper med at forme dialogen på en måde der ikke bremser innovationen i Danmark

–      Vi arbejder med tilsynsmyndighederne – informationsdeling ser vi som afgørende for at opnå positiv regulering fremadrettet

Vi holder øje med de seneste udviklinger, og hvilke regulative ændringer, der kommer til at påvirke industrien

Vi arbejder med tilsynsmyndigheder og andre organer. Vi hjælper dem til at forstå, og udarbejde positive regulatoriske ændringer/love

Vi rådgiver internt medlemmerne af arbejdsgruppen, og informerer dem om de seneste udviklinger, ændringer og tendenser i lovgivningen, nationalt og på EU plan

Vi arbejder for

–      EU AML-regler skal ligeledes anvendes på digitale/krypto valutaudvekslingsplatforme

–      EU AML bør ikke anvendes på udbydere af “non-custodian software wallets”

–      Vi ønsker en risikobaseret tilgang.